تشویق آموزش جمعیت جوانان خوزستان آسیب های اجتماعی

تشویق: آموزش جمعیت جوانان خوزستان آسیب های اجتماعی تشکیل شورای راهبردی جوانان جمعیت هلال احمر استان خوزستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

دولت به منظور حمایت از متقاضیان دریافت تسهیلات طرح‌های شتغالزای مشمول «برنامه اشتغال فراگیر»، بخشی از سود این تسهیلات را به تناسب نوع طرح و منطقه اجرای طرح پردا

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح های اشتغال/یارانه ۲ تا ۸ درصدی

عبارات مهم : شماره

دولت به منظور حمایت از متقاضیان دریافت تسهیلات طرح های شتغالزای مشمول «برنامه اشتغال فراگیر»، بخشی از سود این تسهیلات را به تناسب نوع طرح و منطقه اجرای طرح پرداخت می کند.

به گزارش مهر، بر اساس «برنامه اشتغال فراگیر» به عنوان سند بالادستی و نقشه راه سیاستگذاری اشتغال کشور که تیرماه امسال به منظور اشتغال هر سال ۹۷۰ هزار نفر از سوی معاون اول مدیر جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، یارانه سود تسهیلات به وسیله دولت در نظر گرفته شده است که از قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان سهم دولت کسر می شود.

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

بر اساس شیوه نامه مربوطه، یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح های مصوب ۲ درصد تعیین شده است هست؛ به عبارتی جهت طرح های اشتغازا، دولت به منظور تعدیل قیمت سود تسهیلات جهت متقاضی، ۲ درصد از این سود را به عنوان یارانه، پرداخت می کند.

البته جهت مناطق روستایی یا مرزی و یا نقاط محروم معادل ۳ واحد درصد و جهت مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز ۵ واحد درصد به یارانه قیمت سود تسهیلات فوق اضافه خواهد شد.

دولت به منظور حمایت از متقاضیان دریافت تسهیلات طرح‌های شتغالزای مشمول «برنامه اشتغال فراگیر»، بخشی از سود این تسهیلات را به تناسب نوع طرح و منطقه اجرای طرح پردا

شیوه نامه تعیین، تشخیص و پرداخت تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶

به استناد آئین نامه بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوبه شماره ۳۸۶۶۹/ت ۵۴۱۸۱ ه مورخ ۹۶.۴.۴ نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

ماده ۱-در این شیوه نامه اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

آئین نامه: منظور آئین نامه بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوبه شماره ۳۸۶۶۹/ ت ۵۴۱۸۱ ه مورخ ۹۶.۴.۴ می باشد:

موسسه عامل: منظور بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است که می توانند به عنوان پرداخت کننده تسهیلات بانکی و یا عامل پرداخت یارانه عنوان آئین نامه تعیین شوند؛

دولت به منظور حمایت از متقاضیان دریافت تسهیلات طرح‌های شتغالزای مشمول «برنامه اشتغال فراگیر»، بخشی از سود این تسهیلات را به تناسب نوع طرح و منطقه اجرای طرح پردا

یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل قیمت سود و کارمزد تسهیلات بانکی به طرح های اقتصادی واجد شرایط آئین نامه پرداخت می گردد؛

طرح: طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است که از سوی متقاضیان طرح های سرمایه گذاری بخش های شخصی و تعاونی که در چارچوب آئین نامه، تسهیلات بانکی دریافت کرده است؛

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند؛

طرح توسعه ای:طرح اقتصادی بخش شخصی و تعاونی است که به منظور توسعه فعالیت و زیاد کردن تولید، تسهیلاتی در چارچوب آئین نامه جهت خرید تجهیزات، ماشین آلات و توسعه ساختمان و … دریافت نموده است؛

طرح سرمایه در گردش: طرح اقتصادی بخش شخصی و تعاونی است که به منظور حفظ اشتغال موجود و حل مسئله نقدینگی جهت اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی تسهیلات دریافت نموده است؛

رشته فعالیت های منتخب: رشته فعالیت های اقتصادی منتخب در برنامه اشتغال فراگیر که با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده است و به پیشنهاد دستگاههای اجرای ذیربط به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال می رسند؛

سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس kara.mcls.gov.ir که در آن تمامی اطلاعات مربوط به فرایند ارائه تسهیلات رشته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود؛

نیروی کار جوان: به نیروی کار در گروه سنی ۳۵-۱۵ سال گفته می شود؛

طرح دانش بنیان: طرح هایی که بنا به آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱ هیئت وزیران، در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتیجه های تحقیق و توسعه مشمول بر (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده اوج فعالیت می نمایند؛

مناطق محروم: مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت ۴۸۸۸۷۴ ه مورخ ۹۱.۱۲.۲۸ هیئت وزیران به شرح پیوست (۱-۵)؛

قرارداد فروش: قراردادی است که مابین تولید کننده و خریدار جهت تحویل کالا یا خدمات از سوی تولید کننده به خریدار در وقت مقرر منعتقد می گردد؛

مناطق مرزی: عبارت از شهرها و روستاهای مرزی مندرج در دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی (بخشنامه شماره ۱.۴.۴۲.۱۴۴۵۳۸ مورخ ۱۳۹۱.۱۱.۱۷ وزارت کشور) به شرح پیوست (۲-۵) می باشد؛

کارگروه: منظور کارگروه تخصصی اشتغال استان می باشد؛

ماده ۲- طرح های مشول این شیوه نامه به شرح زیر است:

کلیه طرح های بخش شخصی و تعاونی که از طریق فرایند برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶و بعد از آن در رسته فعالیت های منتخب، تسهیلات دریافت نموده و به بهره برداری رسیده باشند.

ماده ۳- منابع اعتباری مربوط به یارانه سود تسهیلات بانکی عنوان این شیوه نامه از محل اعتبارات ردیف شماره ۱۰۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین می شود که بر اساس موافقت نامه متبادله بین شرکت برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف آئین نامه می شود؛

تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به گونه ای عمل نماید که تعهدات امسال و سالهای آتی جهت یارانه سود تسهیلات و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی عنوان آئین نامه از سقف ردیف یاد شده است زیاد نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده است ایجاد شود از سایر منابع آن وزارت باید پرداخت گردد.

ماده ۴-مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که از قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار کسر می گردد، مطابق جدول ذیل می باشد:

تبصره ۱: جهت مناطق روستایی، یا مرزی و یا نقاط محروم معادل ۳ واحد درصد و جهت مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز ۵ واحد درصد به یارانه قیمت سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های مصوب شورا، یک واحد درصد زیاد کردن می یابد، منوط به آنکه از دیگر مشوق های مالی دولت بهره مند نشده باشند.

بر اساس ستون سوم جدول ماده ۴ و تبصره ذیل آن، یارانه تخصیصی به طرح های مشمول یارانه در مناطق مخلتف کشور که از قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار کسر می شود، به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

تبصره ۲: پرداخت یارانه منوط به موارد ذیل می باشد:

-اعلام به بهره برداری رسیدن طرح به وسیله دستگاه اجرایی به دبیرخانه کارگروه؛

-بکارگیری نیروی کار جوان تازه که قبلا در سامانه مراکز کاریابی عضویت نموده اند؛

-ثبت مشخصات شاغلین تازه در لیست بیمه شرکت تامین اجتماعی کارگاه؛

-ثبت اطلاعات کامل طرح به وسیله دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات در سامانه کارا به آدرس kara.mcls.gov.ir ؛

تبصره ۳: یارانه قیمت سود تسهیلات متقاضی پروژه ها در شهرهای پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج، صرفا به پروژه های دانش بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری مدیر جمهور تعلق می گیرد؛

تبصره ۴: در صورت عدم تحقق کامل اشتغال تعهد شده است به وسیله مجری طرح، میزان یارانه تخصصی با نظر کارگروه و بر اساس درصد تحقق اشتغال محاسبه می گردد؛

ماده ۵: پرداخت یارانه سود تسهیلات، به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن، بعد از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تایید تحقق اهداف مقرر به وسیله کمیسیون تخصصی و یا کارگروه صورت می پذیرد.

ماده ۶: یارانه مصوب پروژه به نسبت سال های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده است و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان فدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوطه به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می شود و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات، موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید.

ماده ۷:مبنای تعیین تعداد نیروی کار جوان تازه در کارگاه های عنوان این شیوه نامه به شرح زیر تعیین می گردد:

الف-در کارگاههای دایر دارای لیست بیمه تامین اجتماعی، نیروی کار جوان مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق لیست بیمه شرکت تامین اجتماعی کارگاه؛

ب- در کارگاههای تازه التاسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می شوند، تعداد نیروی کار جوان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به شرکت تامین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه؛

تبصره ۱: در صورت وقوع هرگونه عوض کردن در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می گردد؛

تبصره ۲: در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تامین اجتماعی هر کدام که زیاد باشد معیار عمل قرار می گیرد؛

ماده ۸- شرکت تامین اجتماعی موظف است جهت طرح های توسعه ای و تکمیلی فهرست شاغلین موجود در وقت ارائه درخواست تسهیلات مجری طرح و فهرست شاغلین بیمه شده است در وقت بهره برداری را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

ماده ۹- فرایند پرداخت یارانه به شرح زیر می باشد:

الف- دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص نحوه یارانه به مجریان طرح اقدام نماید؛

ب-دستگاه اجرایی موظف است بعد از اخذ استعلامات مورد نیاز و مطابقت محتوایی مدارک و مستندات، نسبت به اعلام بهره برداری طرح از طریق کاربرگ شماره ۱ به دبیرخانه کارگروه اقدام نماید؛

پ-دبیرخانه کارگروه موظف است ضمن مطابقت شکلی مدارک و مستندات مجری طرح با شرایط اعلام شده است نسبت به تکمیل قسمت اول کاربرگ شماره ۲ و کاربرگ شماره ۳ ظرف مدت ۲ روز اقدام و آنها را به شعبه تامین اجتماعی و بانک ارسال نماید؛

ت- شرکت تامین اجتماعی محل اجرای طرح موظف است فهرست نیروی کار جوان تازه رابر اساس کاربرگ شماره ۲ ظرف مدت ۲ روز به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید؛

ث- موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات موظف است مبلغ تسهیلات پرداختی را مطابق کاربرگ شماره ۳ ظرف مدت ۳ روز به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید؛

ج-دبیرخانه کارگروه موظف است بعد از بررسی استعلامات واصله از شرکت تامین اجتماعی و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات نسبت به برگزاری جلسه کارگروه و تعیین میزان یارانه قابل پرداخت به طرح، اقدام نموده و نسخه مهم صورتجلسه تکمیل شده است مبنی بر تعیین مبلغ قطعی یارانه تخصیصی به طرح را طبق کاربرگ شماره ۴ به موسسه عامل پرداخت کننده یارانه اعلام نماید؛

تبصره- کارگروه می تواند به منظور سرعت بخشیدن به کار و تسهیل امور، اختیارات مربوط به تعیین میزان یارانه را به کمیته ای متشکل از نمایندگان شرکت برنامه و بودجه استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دستگاه اجرایی ذیربط و موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات در استان واگذار نماید.

چ- موسسه عامل پرداخت کننده تسهیلات موظف است مطابق رویه ماده ۵ و ۶ این شیوه نامه در آخر هر سال شمسی نسبت به کسر مبلغ یارانه از اقساط باقی مانده متقاضی اقدام و مراتب را به دبیرخانه اعلام نماید؛

ماده ۱۰- مسئولیت نظارت بر نحوه پرداخت یارانه در استان ها بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه کارگروه، دستگاه اجرایی و موسسه عامل پرداخت کننده یارانه می باشد.

ماده ۱۱- با توجه به فرایند عملیاتی و اجرایی گردش کار پرداخت یارانه، دستگاه اجرایی و موسسه عامل پرداخت کننده یارانه مسئول پاسخگویی به وظایف محموله در این شیوه نامه بوده و موظفند با به کارگیری تمامی ابزارهای کنترلی، نظارت مورد نیاز بر حسن اجرای امور را اعمال نمایند.

ماده ۱۲- دبیرخانه کارگروه موظف است نسبت به تهیه و تدوین گزارش روند اجرایی پرداخت یارانه و موانع و پرسشها اجرایی آن اقدام نموده و جمع بندی آن را هر شش ماه یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

واژه های کلیدی: شماره | اشتغال | یارانه | تسهیلات | پرداخت یارانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

یارانه ۲ تا ۸ درصدی ، پرداخت یارانه سود تسهیلات به طرح‌های اشتغال

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog